Aktuality
Kontakt
Zbyněk BENEŠ - BEN
digitální systémy
Pražská 204
278 01 Kralupy n. Vlt.
IČO:18587976
DIČ:CZ5403220658
tel.: +420 602 120 850
info@bfben.cz zbynek.benes@bfben.cz zbynek.benes.junior@bfben.cz

Školní a evakuační rozhlas

V každé obci nebo městě a rozhodně v každé škole je instalován školní rozhlas, jinak řečeno také místní rozhlas. Většina instalací je však dnes na mezi životnosti nebo dokonce nefunkční. Doporučujeme se zamyslet nad jejich kompletní obnovou nebo přinejmenším rekonstrukcí.

Školní rozhlas i evakuační rozhlas prošly určitým vývojem, ale jejich princip zůstává stejný. Školní (místní) rozhlas je nutné instalovat nejen ve školách, ale musí být instalován i v nových rozsáhlých veřejných budovách z důvodu protipožární bezpečnosti jako evakuační rozhlas.

Rozhlasový systém

Rozhlasový systém je převážně napájen tzv. 100V linkou. Rozhlasový systém je zpravidla instalován s třemi vodiči, kde dva vodiče slouží pro běžný rozvod signálu přes regulátory hlasitosti k reproduktorům. Třetí vodič slouží pro nucený poslech, který je důležitý právě v případech, kdy je nutné, aby hlášení bylo přenášeno do všech reproduktorů, nezávisle na nastavení hlasitosti regulátorem. V tomto případě je hlasitost určena nastavením v rozhlasové ústředně.

Místní, závodní a školní rozhlas – instalace

Místní, závodní, školní rozhlas, ale i jednotný čas (rozvod jednotného času) je instalován pomocí kabelů CYKY. Pokud však instalujeme evakuační rozhlas, musíme použít kabely s danou požární odolností (typ a provedení je specifikován v projektu k dané instalaci).


Reproduktory pro vnitřní prostředí navrhujeme dle estetického vzhledu daných prostor, pro usazení do stropních podhledů, nástěnné reproduktory nebo reproduktorové skříně dřevěné pro usazení do nábytku nebo postavení na stůl.

Spolupráce s požární signalizací

Především evakuační rozhlas a systémy tohoto druhu úzce spolupracují se systémem EPS (požární signalizací), kdy požární poplach je vyhlašován sirénami, připojenými do systému EPS tak, aby byla zajištěna dostatečná míra akustického tlaku v celém objektu.


Systém EPS při požárním poplachu současně ovládá zařízení ER - jsou spouštěna buď automatická předem namluvená hlášení nebo je evakuace řízena ze stanoviště obsluhy mikrofonem. Reproduktory jsou umístěny v místech, kde je předpokládán pohyb osob při potenciální evakuaci.


Evakuační rozhlas vždy vychází z požadavků Požární zprávy. Pro evakuační rozhlas je třeba využívat znění ČSN 73 08 02, hovořící o použití domácího rozhlasu pro evakuační účely. Dále pak norma ČSN EN 60 849 specifikuje nouzové zvukové systémy, kterými evakuační rozhlas signalizuje v případě nouze.


Pro evakuační rozhlas jsou typy reproduktorů dané projektem s patřičnou požární odolností.

Konztulace rozhlasových systémů

Dost bylo teorie. Rádi k vám přijedeme na osobní konzultace. Nabízíme velmi citlivý, individuální přístup k řešení problému, zpracujeme nezávazně cenovou kalkulaci a studii, ve které se zákazník snadno zorientuje a může se rozhodnout, která varianta místní, školní či evakuační rozhlas mu nejlépe vyhovuje.


Na místní, školní či evakuační rozhlas poskytujeme záruční a pozáruční servis.