Aktuality
Kontakt
Zbyněk BENEŠ - BEN
digitální systémy
Pražská 204
278 01 Kralupy n. Vlt.
IČO:18587976
DIČ:CZ5403220658
tel.: +420 602 120 850
info@bfben.cz zbynek.benes@bfben.cz zbynek.benes.junior@bfben.cz

EPS – elektronická požární signalizace

Elektronická požární signalizace EPS slouží k včasnému upozornění o vzniku požáru. Díky tomu zajišťuje elektronická požární signalizace ochranu majetku a osob. Včasná detekce často zabrání velkým škodám na majetku a může zachránit spoustu lidských životů.


Systém elektronické požární signalizace se skládá z několika částí. Ta nejhlavnější je ústředna, jež má na starosti sběr veškerých informací z jednotlivých modulů, jejich následné vyhodnocování a případné včasné varování.

Dělení EPS

Elektronické požární signalizace se rozdělují do dvou základních kategorií, kterými jsou adresné a neadresné systémy.

Neadresné požární signalizace

Neadresné EPS slouží podobně jako systémy elektronického zabezpečovacího systému. Na jednu smyčku požární signalizace jsou zapojena koncová zařízení, jež sbírají informace z prostředí. Tyto požární signalizace jsou limitující ohledně počtu prvků, jež můžeme na jednotlivou smyčku zapojit. Maximální počet koncových zařízení, jež je možné zapojit na jednu smyčku, je třicet. Celkový počet smyček u těchto systémů je většinou dvacet čtyři.

Adresné požární signalizace

Adresné EPS jsou tohoto problému s maximálním počtem koncových zařízení oproštěny. Na kruhovou smyčku je možné zapojit libovolný počet koncových zařízení s konkrétními adresami. U této požární signalizace je možné jednotlivé prvky libovolně zapínat či vypínat.

Ovládání požární signalizace

Ovládání systémů EPS je možné pomocí klávesnice jako u klasických systémů EZS nebo pomocí počítače, jenž je k ústředně připojen přes komunikační rozhraní. Informace o poplachu lze přenášet přímo na hasičský záchranný sbor a dále je možné, aby systém požární signalizace začal telefonovat na čísla, jež jsou nastavena v systému, a také je jasně viditelný na tablu obsluhy.


V dnešní době je nedílnou součástí stavebního projektu i projekt elektrické požární signalizace. Je povinný v budovách, kde je počítáno s vyšší koncentrací lidí a skladových prostor, výrobních hal atd. Projekt elektronické požární signalizace je nutno nechat schválit požárním technikem, jenž je zaměstnán u hasičského sboru v příslušném obvodu. Na systémech EPS je dle zákona povinnost provádět každoroční revize.